Klaster morski

Pomorskie PTPP - Klaster morski

KONCEPCJA KLASTRA MORSKIEGO JAKO WYSPECJALIZOWANEJ AGENDY POLSKIEGO FORUM PRZEMYSŁÓW MORSKICH

Motto:

Budowanie wzajemnego zrozumienia i wspólnej wizji pośród wszystkich decydentów i podmiotów jest priorytetowym zadaniem nowczesnej i zrównoważonej gospodarki morskiej.

Definicja Klastra:

Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, zaplecza B+R, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji, które współpracują ze sobą, ale także pozostaja naturalnymi konkurentami wobec siebie. (M. Porter, 1990).

KLASTER MORSKI – WARIANT I

Zadania Polskiego Forum Przemysłów Morskich:

 • Organizacja i koordynacja współpracy biznesu morskiego z administracją lokalną i centralną;
 • Opiniowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych o charakterze indykatywnym;
 • Opiniowanie i wspieranie projektów innowacyjnych (projekty badawcze, strukturalne, celowe i inne);
 • Podejmowanie inicjatyw ustawodawczych na rzecz sektora gospodarki morskiej;
 • Reprezentacja i współpraca na forum międzynarodowym (MIF, EMEC, EMEC-RID, COREDES, ESPO, ECSA).

KLASTER MORSKI – WARIANT II

Zadania Klastra Morskiego:

 • Budowa sieci kooperacyjnej i systemu przepływu informacji;
 • Organizacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych;
 • Współpraca z zapleczem naukowo-badawczym;
 • Działania promocyjno-informacyjne;
 • Identyfikacja i organizacja źródeł finansowania działań innowacyjnych – wspólne projekty innowacyjne;
 • Formułowanie postulatów do inicjatyw ustawodawczych;
 • Współpraca krajowa i zagraniczna w obszarze klastrów;
 • Reprezentacja międzynarodowa Polskiego Klastra Morskiego.

WYBRANE PRZYKŁADY KLASTRÓW – DOBRE PRAKTYKI

Wybrane przykłady schematów istniejących klastrów zostały zaprezentowane poniżej. Na szczególną uwagę zasługują: Norweski Klaster Morski i Fiński Klaster Morski.

Poprzedni

Następny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *