PTTP

Pomorskie PTPP - PTTP

W roku 2004 zostało powołane Polskie Forum Przemysłów Morskich, działające w ramach struktury Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. Polskie Forum Przemysłów Morskich z jednej strony gromadzi przedstawicieli organizacji i podmiotów działających w obszarze polskiej gospodarki morskiej: armatorów, przedstawicieli portów, górnictwa podmorskiego, przemysłu stoczniowego i jego kooperantów, wyższego szkolnictwa morskiego i technicznego, instytucji naukowo-badawczych pracujących na rzecz gospodarki morskiej, z drugiej – przedstawicieli zainteresowanych organów centralnej i terenowej administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego. Podstawowa działalność Polskiego Forum Przemysłów Morskich jest wspomagana przez grupy ekspertów, stałych i czasowych, powoływanych w zależności od potrzeb nadzorowanych przez Komitet Techniczny, za który odpowiedzialne jest CTO S.A. Działalność PFPM jest inspirowana i nadzorowana przez Komitet Sterujący, w skład którego wchodzili m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, wojewoda pomorski oraz wojewoda zachodniopomorski. Obecnie przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Minister ds. Gospodarki Morskiej, p. Rafał Wiechecki.

Następny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *