Polska gospodarka morska mocno reprezentowana przez PTTP

Pomorskie PTPP - Polska gospodarka morska mocno reprezentowana przez PTTP

Na arenie międzynarodowej polska gospodarka morska reprezentowana przez między innymi przez Polskie Forum Przemysłów Morskich. To powołana w 2004 roku organizacja zajmująca się całościowo wsparciem podmiotów przemysłu morskiego w ich kontaktach z organami samorządowymi, państwowymi oraz unijnymi. Polskie Forum Przemysłów Morskich poprawia spójność i konkurencyjność polskiej gospodarki morskiej, oddziałuje na kreowanie przepisów prawnych, wspiera edukację w tym zakresie oraz poprawia spójność sektorów w branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *